024 3031 522
Your Cart

Privacy

Home » Contact

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze gasten, bezoekers van de website, afnemers van de nieuwsbrief en alle vrijwilligers van het Marikenhuis. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Stichting Marikenhuis

Stichting Marikenhuis, gevestigd aan de Slotemaker de Bruineweg 163, 6532 AC te Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan het Marikenhuis en een bezoek aan de websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen (bijzondere) persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de activiteiten waaraan u deelneemt en de functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kankersoort
 • Primair behandelcentrum en verwijzer 
 • Bezoekdata
 • Deelname aan activiteit
 • Nieuwsbrief
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, bij inschrijving, bij deelname aan activiteiten, in correspondentie en telefonisch
 • Fotomateriaal
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, inclusief cookiegegevens

Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens van onze gasten en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intakeformulier Gasten van brancheorganisatie IPSO. Wij verwerken enkel en alleen contact- en profielgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doel van de registratie

 • U te informeren over onze activiteiten
 • Om deelname aan activiteiten te registreren (ter onderbouwing van subsidieaanvragen)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u uit te nodigen voor onze activiteiten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, publicaties, etc.
 • Voor het afhandelen van betaling
 • Voor het afhandelen van klachten
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze activiteiten af te stemmen op uw voorkeuren.

Beveiligen en bewaren

Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van vijf jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens uiterlijk vijf jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Marikenhuis verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals bijv. het beveiligde programma waarin we uw gegevens opslaan), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Marikenhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IPSO Community

Stichting Marikenhuis maakt gebruik van het programma IPSO Community voor de registratie van uw gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor communicatie met gasten, ondersteuning op maat en geanonimiseerde rapportage aan subsidieverleners. De persoonsgegevens worden adequaat beveiligd.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor een nieuwsbrief van Stichting Marikenhuis.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag ook vragen om de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. U kunt uw verzoek sturen naar .