024-3031522
Your Cart

ACTUEEL

19 aug OVER HET BELANG VAN INLOOPHUIZEN

19 augustus - Tijdens de TV-uitzending Nederland staat op tegen kanker, woensdag 19 augustus, werd ook uitgebreid stil gestaan bij de rol van IPSO, de overkoepelende organisatie van inloophuizen, waar ook het Marikenhuis toe behoort.  IPSO-directeur Sonja Robben ging dieper in op het belangrijke werk van de IPSO inloophuizen en verwoordde dit mooi: 'In het inloophuis gaat het niet over de tumor, maar over de mens zelf.' Ook kwamen er verschillende gasten aan het woord. Zij vertelden dat niet alleen de patiënt zelf, maar juist ook partners en kinderen van harte welkom zijn bij het inloophuis. Ook zij vinden er ondersteuning om hun kracht te hervinden. Sonja Robben: 'Het was fantastisch dat er op zo'n groot podium aandacht was voor het belangrijke werk dat de huizen met elkaar vervullen.'

19 aug - STATIEGELDACTIE COOP TOOROPSTRAAT: BIJNA € 1300,- VOOR MARIKENHUIS

De klanten van de COOP in Nijmegen zijn het Marikenhuis goedgezind. Na de fantastische statiegeldactie  van COOP Walraven (Molukkenstraat) en COOP Wieleman (Steenbokstraat)  vorig jaar was het nu de beurt aan de COOP-vestiging in de Tooropstraat om het Marikenhuis te verrassen met de opbrengst van een statiegeldactie. Bij deze COOP kon men gedurende een paar maanden statiegeld doneren aan het Marikenhuis. COOP Nederland verdubbelde daarbij de inzet!  Op de dag dat Nederland opstaat voor kanker kregen de leden van de sponsorcommissie van het Marikenhuis een cheque ter waarde van € 1293,70 uit handen van COOP supermarktmanager Roeland Peters.

SPECIALE LUSTRUMNIEUWSBRIEF

JUBILEUMJAAR MARIKENHUIS
Het Marikenhuis bestaat vijf jaar en we moeten dat zonder feest of ander extra activiteiten aan ons voorbij laten gaan. Maar... als de omstandigheden het toelaten gaan we dat in september goedmaken. De start van de festiviteiten is op zondagmiddag 20 september met de opening van de jubileumexpositie met werken van onze eigen vrijwilligers. Op 22, 23 en 24 september zijn er speciale activiteiten voor onze gasten, en op 25 september is er  's middags een  Invitational  Conference en 's avonds een jubileumfeest voor vrijwilligers! Maar helemaal ongemerkt willen we het ook niet aan jullie voorbij laten gaan.

WILLEM VAN GERWEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

"Het heeft Zijne Majesteit behaagd...", aldus burgemeester Hubert Bruls op 24 april in een telefoontje aan 'onze' Willem ter gelegenheid van Koningsdag 2020, waarin hij hem feliciteerde met een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De persoonlijke uitreiking kon door de Coronamaatregelen nu niet plaatsvinden, dit gebeurt op een later tijdstip.

ONDERZOEK NAAR HET AANBOD LICHAAMSGERICHTE ACTIVITEITEN

Doet u mee?

Voor hun studie Fysiotherapie (aan de HAN) vragen studenten Mirte en Tessa u om mee te doen aan een onderzoek naar uw wensen en behoeften met betrekking tot het aanbod aan lichaamsgerichte activiteiten binnen het Marikenhuis. Als gast van het Marikenhuis beslist u uiteraard zelf of u wilt deelnemen. Maar voordat u beslist of u de vragenlijst wilt invullen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Geïnteresseerd?
Lees dan verder!

HELP HET MARIKENHUIS DE CRISIS DOOR!

De Coronacrisis treft ook het Marikenhuis, een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van giften en donaties. Ook voor het Marikenhuis is het nu moeilijk het hoofd boven water te houden. Immers, de vaste lasten gaan door, zonder dat er inkomsten uit acties of evenementen tegenover staan.