024 3031 522
Your Cart

ACTUEEL

NIEUWE LOTGENOTENGROEPEN IN HET MARIKENHUIS

In het Marikenhuis starten vanaf eind maart nieuwe lotgenotengroepen.

Praten over kanker is lastig, buitenstaanders vinden het vaak moeilijk om over zo'n beladen thema te spreken. Binnen een lotgenotengroep is het vaak makkelijker om zware onderwerpen te bespreken. Delen van ervaringen, het vinden van steun, erkenning en acceptatie zijn sleutelwoorden in onze lotgenotengroepen. Deelnemers aan onze lotgenotengroepen ervaren veel her- en erkenning. 

LOTGENOTENGROEP ALS KANKER NIET MEER TE GENEZEN IS

Horen dat je kanker hebt dat is al zwaar maar als je hoort dat de dokter niets meer voor je kan doen, als er geen genezing meer mogelijk is, dan stort je wereld in. Heb jij deze boodschap gekregen? Heb je behoefte aan steun en herkenning van mensen die in dezelfde situatie zitten? Dan kan een lotgenotengroep belangrijk voor je zijn. De deelnemers bepalen met elkaar welke gespreksonderwerpen zij belangrijk vinden.

De eerste bijeenkomst is woensdag 29 maart van 13.30 tot 15.30. In deze eerste bijeenkomst staan kennismaken, delen van ervaringen en het inventariseren van gespreksonderwerpen centraal. Hierna komt de groep om de 2 weken bij elkaar, in totaal 8 keer. Steeds op woensdag van 13.30 tot 15.30, de laatste bijeenkomst is op woensdag 5 juli. Indien gewenst kunnen meer of minder bijeenkomsten worden afgesproken. 
Meld je hier aan voor deze groep

De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis, Lies Tonino en Anneke van der Heijden. Zij hebben ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

LOTGENOTENGROEP NABESTAANDEN

Als je je partner verliest, of iemand anders van wie je hield, wordt je leven vaak ingrijpend veranderd. Hoe moet je nu verder? Waar loop je tegenaan en wat doet je juist goed? Hoe reageert je omgeving op je verdriet? Vaak helpt het voor de verwerking van je verlies, als je je gevoelens, gedachten en herinneringen met lotgenoten kunt delen.

De vaste groep is bedoeld voor alle volwassenen die te maken hebben met het verlies van een naaste. De eerste bijeenkomst van deze groep is op donderdag 6 april, vervolgens op 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni, steeds van 13.30 tot 15.30 uur.
Meld je hier aan voor deze groep

De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis, Alice Gerritsen en Riet Lenaerts. Zij hebben ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

ALGEMENE LOTGENOTENGROEP

Bij deze groep ontmoet je lotgenoten die ook in aanraking zijn (geweest) met kanker. We wisselen uit wat je bezig houdt en wat je helpt. Binnen de groep proberen we, in de onzekerheid die kanker met zich meebrengt, steun te vinden en te bieden. We helpen je troost te vinden als je, door kanker, gevoelens van eenzaamheid ervaart. Wat er precies besproken wordt is vooral ook afhankelijk van de deelnemers aan de groep.

De vaste groep is bedoeld voor iedere volwassene die, op welke wijze dan ook, te maken heeft met kanker. We komen twee wekelijks bij elkaar steeds op dinsdag van 13.30 tot 15.30, de eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 april. Er zijn 8 bijeenkomsten. De vervolgdata zijn 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli. 
Meld je hier aan voor deze groep

De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis, Susana Madrid en Jacques van Turnhout. Zij hebben ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

LOTGENOTENGROEP VOOR VROUWEN MET BORSTKANKER

Als je borstkanker hebt, word je geconfronteerd met specifieke vragen betreffende je vrouw zijn. Het kan fijn zijn om die te delen met vrouwen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan of die al hebben doorgemaakt. Dat biedt veiligheid en de mogelijkheid om in alle rust de juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten om weer verder te kunnen gaan.
Met elkaar stellen we de gespreksthema’s vast. Denk bijvoorbeeld aan: Acceptatie van je veranderde lichaam; Wel of geen reconstructie na een borstamputatie; Hormoonbehandeling en gevolgen daarvan; Relatie en seksualiteit; Erfelijkheid; Oedeem.

De vaste groep is voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met borstkanker.
De groep komt bij elkaar op dinsdagen, 18 april, 2, 16, en 30 mei, 13 en 27 juni, en 11 en 25 juli. Steeds van 13.30 tot 15.30. 
Meld je hier aan voor deze groep.

De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis, Lies Tonino en Alda Teeuwen. Zij hebben ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Marikenhuis. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Wij vragen een eigen bijdrage van € 2.50 per bijeenkomst.