info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

Agenda

LOTGENOTENCONTACT

Dinsdag  27 juli  |  13.30 – 15.30 uur  |  Marikenhuis  |  Vaste groep  |  Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst

Je kunt bijvoorbeeld praten over je levensgevoel of hoe jij je leven ervaart na/met kanker. Wat je hoop of verwachtingen zijn of juist je angsten, en welke invloed dit heeft op je dagelijks leven.

Waarom  Om te ervaren dat je niet alleen bent en dat je elkaar kunt ondersteunen en tips geven en ook wijzer kunt worden door/met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op een gegeven moment komt er automatisch een thema naar boven waarop dieper wordt ingegaan. Zo nodig gaan we hier de keer erop mee verder. We beginnen dan ook altijd met het rondje 'Hoe is het nu?'. Ieder kan dan vertellen wat hij/zij kwijt wil. De ervaring is dat men veel (h)erkenning vindt bij elkaar en dit gegeven maakt alles minder zwaar.

Wanneer  De bijeenkomsten zijn om de twee weken, in totaal 12 bijeenkomsten. Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst. 

Aanmelding  U kunt zich niet meer aanmelden voor de huidige serie bijeenkomsten, maar u kunt u wel aanmelden voor een volgende groep. Stuur een mail aan coördinator lotgenotencontactgroepen Alice Gerritsen ah.gerritsen@hotmail.comMet vermelding 'Lotgenotencontact dinsdag'. 

Kosten  De eigen bijdrage (totaal €30,00) voldoet u bij aanvang van de serie bijeenkomsten.

Voor wie  Iedere volwassene die, op welke wijze dan ook, te maken heeft met kanker.