info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

Vrienden van

Vrienden van het Marikenhuis

De Stichting Vrienden van Marikenhuis helpt bij de werving van de benodigde (incidentele en structurele) financiële middelen en het beheer ervan. De stichting draagt zorgt voor de funding van de activiteiten van de stichting Marikenhuis. De Stichting Vrienden van Marikenhuis is Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 58922687. Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De stichting is in het najaar van 2013 opgericht.

Stichting Marikenhuis heeft de ANBI-status.

Wordt ook vriend van het Marikenhuis!

U kunt Vriend van het Marikenhuis worden door een eenmalige donatie aan de Stichting Vrienden van Marikenhuis van ten minste € 500, of gedurende 5 jaar minstens € 100 per jaar.

De stichting ‘Vrienden van Marikenhuis’ biedt ook de mogelijkheid om via een standaardakte bij Ten Berge Notarissen te Nijmegen een zogeheten lijfrenteschenking (minimaal vijf jaar bij leven een vast bedrag per jaar) te kunnen doen, die als gift (zonder drempel) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Makkelijke procedure

Nog makkelijker is om een Overeenkomst Periodieke Schenking Marikenhuis uit te printen. Vul deze in en stuur het ingevulde formulier ondertekend en in tweevoud naar de stichting Vrienden van Marikenhuis (Stichting Vrienden van Marikenhuis - t.a.v. dhr. H. Knol, penningmeester - Hatertseweg 63 - 6533 AC Nijmegen. Het is van belang dat twee origineel getekende exemplaren naar Stichting Vrienden van Marikenhuis worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door  Stichting Vrienden van Marikenhuis  ondertekend formulier, retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.
KLIK HIER om de 'Overeenkomst Periodieke Schenking' te openen en op te slaan om in te vullen. 

Nog vragen? Stuur een mail aan: info@marikenhuis.nl

Indien u niet met uw naam vermeld wenst te worden op de website, maar toch een bedrag wilt doneren voor het Marikenhuis, dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL34RABO 0141 9613 68 t.n.v. Vrienden van het Marikenhuis onder vermelding van ‘Anonieme donatie’.

Het Marikenhuis heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw gift als aftrekpost kan worden opgevoerd bij je aangifte inkomstenbelasting.

Wilt u ons steunen?

Het Marikenhuis is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van van sponsoring, acties, donaties, fondswerving etc. Wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren. Door sponsoring in materialen, mensen of door het voeren van een actie of organiseren van bijvoorbeeld een loterij. U kunt ook een bedrag doneren, zie hiernaast. Wij denken graag met u mee en staan open voor elke vorm van sponsoring met als doel ervoor te zorgen dat het Marikenhuis een stevige financiële basis blijft behouden. .

Meer informatie? Mail of bel naar   - 06-13565280

Donatie
iDEAL-klein

Bank:
Bedrag:
.00

Ook vriend worden?

U kunt 'Vriend van het Marikenhuis' worden door een eenmalige donatie aan de Stichting Vrienden van Marikenhuis.

Op dit moment hebben we de volgende “Vrienden van het Marikenhuis":