info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

Links

Links

Onderstaand vindt u belangrijke informatie over het onderwerp kanker. Interessante links naar platforms, informatie van uw arts, patiëntenverenigingen, belangenorganisaties, soortgelijke instellingen, andere inloophuizen.

 • ALGEMEEN
  www.thuisarts.nl : Betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw arts.

 • VRAGEN BIJ  KANKER
  Als patiënt en als naaste kun je veel vragen hebben over kanker. Bijvoorbeeld net na de diagnose, maar ook op andere momenten van de ziekte. Kanker.nl wil je graag houvast bieden. Zodat je misschien iets meer grip op je situatie krijgt in deze onzekere tijd  Kanker.nl biedt u hulp en ondersteuning! 
  Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Het is een digitaal platform over kanker, waar u alles kunt vinden: betrouwbare informatie op maat, ervaringen van anderen die zijn geconfronteerd met kanker en de mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten.

 • ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN

 1. Alle richtlijnen; www.oncoline.nl 
 2. Meer specifiek: www.oncoline.nl/detecteren-behoefte-psychosociale-zorg

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn interdisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. 

 • Voor zorgverleners is app Palliarts ontwikkeld.

 • SPORTBEGELEIDING OP MAAT
  www.tegenkracht.nl   Stichting Tegenkracht biedt kankerpatienten sportbegeleiding op maat. Sportmedisch verantwoord en naar jouw eigen wensen.

KINDEREN & KANKER
- Voorlichtingsmateriaal over kanker: 

 1. www.kwfkankerbestrijding.nl  (Algemeen)
 2. Kankerspoken.nl is er voor kinderen met een vader of moeder met kanker. En voor iedereen die daar mee te maken heeft (ouders, vrienden, leerkrachten, hulpverleners).
 3. Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker: www.vokk.nl  Steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna.
 4. Om kinderen te helpen verwerken:
  www.achterderegenboog.nl
  www.in-de-wolken.nl
  www.kindenrouw.nl
  www.hetlevenduurteenlevenlang.nl
  www.dewereldvanverschil.nl 
 5. Zorg voor kinderen met kanker -  Amalia kinderziekenhuis (Nijmegen)
 • JONGEREN EN KANKER
  - De Stichting Jongeren en Kanker (SJK) is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar, die geconfronteerd worden met kanker. Deze mensen kunnen dus patiënt of naaste van een patiënt zijn. De stichting heeft als voornaamste doel het in contact brengen van lotgenoten. Zodat ze hun ervaringen kunnen delen en elkaar steun kunnen bieden.
  A Y A    is er voor jonge mensen tijdens en na de behandeling van kanker. AYA staat voor Adolescent andYoung Adult, adolescenten en jong volwassenen tussen de 18 en 35 die kanker hebben of hebben gehad. Per jaar horen 2200 nieuwe AYA’s in Nederland dat zij kanker hebben. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je als mantelzorger hiermee om? En, vooral, hoe gaan zorgprofessionals hiermee om? AYA is een initiatief van het AYA Expertise Platform Radboudumc.

 • PSYCHO-ONCOLOGISCHE ZORG

  Nijmegen-Arnhem, Helen Dowling instituut (voorheen Taborhuis). Het Helen Downing instituut (HDI) is de grootste professionele aanbieder van psycho-oncologische zorg in Nederland. In Nijmegen is het HDI gevestigd in het Marikenhuis.

 • INLOOPHUIZEN

IPSO  De Stichting IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning) is de koepelorganisatie van alle inloophuizen en therapeutische centra in Nederland (in 2013 meer dan zestig!) op het gebied van ‘psychosociale begeleiding van mensen met kanker’. IPSO onderhoudt o.a. contacten met het KWF, overheid en verzekeraars en staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding en nascholing van de hulpverleners.

Websites van andere inloophuizen, vergelijkbaar met het Marikenhuis in Nijmegen

Groesbeek, Inloophuis Groesbeek
Arnhem, Toon Hermans Huis
Den Bosch, Vicky Brown huis
Apeldoorn, Stichting ‘kLEEF!
Amersfoort, Toon Hermans Huis

OVERIG

 1. Careforcancer.nl – Care for cancer ondersteunt mensen met kanker en hun omgeving. De ervaren oncologieverpleegkundigen geven in het hele land persoonlijke begeleiding thuis. Ze bieden een luisterend oor, geven praktische tips en verwijzen door waar nodig. Deze hulp sluit aan op de zorg van het ziekenhuis en is helemaal gericht op uw persoonlijke situatie. Alle grote zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding door Care for cancer vanuit de basisverzekering. helpikhebkanker.nl 
 2. Kanker heb je niet alleen: info-over-kanker.nl – Site met veel informatie, blogs, ervaringsverhalen etc.
 3. Oncokompas.nl is een site waarop de gebruiker via digitale vragenlijsten direct op zijn situatie toegesneden tips en doorverwijzingsmogelijkheden te zien krijgt.
 4. Stichting Caldarium geeft lichaamsgerichte zorg en advies aan mensen met kanker of die kanker hebben gehad en ondersteunt hen. Caldarium werkt in de regio Nijmegen – Arnhem en wil bijdragen aan inzicht en informatie aan de hand van lezingen en inloopdagen. De naam Caldarium verwijst naar het Romeinse warme bad: heilzaam voor lichaam en geest.
 5. Stichting Olijf, Netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker 
 6. De William Yang Foundation (Nijmegen) heeft als doel om  mensen die geraakt zijn door kanker en andere levensbedreigende ziekten (patienten en hun naasten) te ondersteunen en te versterken in hun psychische balans, hun vitaliteit en innerlijke geestkracht.
 7. Zorgwijzer Kanker Op deze site vindt u informatie over hulp en zorg bij kanker, over de behandelmogelijkheden en over de gevolgen van kanker. Inclusief interessante extra links. Kortom, deze zorgwijzer probeert om op een begrijpelijke en bondige manier informatie te verschaffen over het onderwerp ‘kanker’.
 8. Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)  De site van de Nederlandse Kankerbestrijding; het Koningin Wilhelmina Fonds. Aandacht voor nieuws, preventie, behandeling en begeleiding.
 9. Op de website van de Nederlandse vereniging van Kankerpatiëntenorganisaties vindt u onder andere verwijzingen naar adressen van patiëntenverenigingen.

 

 • PALLIATIEVE ZORG

- VPTZ-organisaties bieden vrijwillige ondersteuning en hulp aan ongeneeslijk zieken en hun naasten. 
VPTZ Rijk van Nijmegen
VPTZ Wijchen
VPTZ Maas & Waal 
VPTZ Land van Cuijk

Informatie over palliatieve zorg in uw regio: www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio

- Alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven:

- Algemene info: www.palliatievezorg.nl

Vergoeding zorgverzekeringen bij palliatieve zorg: