info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

Vrijdag 22 sept | CONGRES KANKER & WERK

Op vrijdag 22 september (8.30-17.00 u) organiseert de HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid een congres over zingeving,kanker en werk. Het congres vind plaats in het Albertinumklooster aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. 

Kathi Kunnen, vrijwilliger bij het Marikenhuis, is nauw betrokken bij de organisatie van dit congres. Ook het Marikenhuis zal zich op die dag presenteren. Doelgroep zijn namelijk niet alleen HRM-professionals, maar zeker ook ervaringsdeskundigen met kanker.

Toelichting

Werken kan invulling geven aan de basale, menselijk behoefte om ergens bij te horen. Wanneer gezondheid geen vanzelfsprekendheid meer lijkt te zijn, komt ook de inzetbaarheid in het geding. De prevalentie van kankerpatiënten op de werkvloer in Nederland blijft stijgen. Voor de zieke werknemer betekent dit veelal de confrontatie met existentiële vraagstukken, waaronder een grote waargenomen afstand tot de arbeidsmarkt. Wat is het belang van werk voor kankerpatiënten en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat iemands mogelijkheden benut worden, zodat de werknemer op de werkvloer betrokken kan blijven? Hoe ga je als HR-verantwoordelijke het gesprek aan? Welke lessen kan Human Resource Management leren van de (terminaal) zieke werknemer met kanker over de zingeving van arbeid?

Het Congres is bedoeld voor

• HR-managers en -adviseurs
• Managers en leidinggevende • (Arbo-) Professionals 
• Bestuurders op het gebied van arbeid en human capital 
• Ervaringsdeskundigen

Sprekers vanuit verschillende invalshoeken nemen u mee in hun kennis en expertise, delen zowel wetenschappelijk kennis als ervaring uit de praktijk. Daarnaast zal de dialoog worden gevoerd tussen  en patiënten (ervaringsdeskundigen), organisaties, leidinggevenden, HR-verantwoordelijken en beleidsmakers om te kijken hoe om te gaan met beschreven uitdagingen. Wanneer is re-integratie succesvol? Wat is er nodig voor organisatie en medewerker om een dienstverband vorm te blijven geven?

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving vindt u HIER