info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

1429 EURO VOOR MARIKENHUIS BIJ RABOBANK CLUBACTIE!

In het kader van de Rabobank clubkasactie konden leden van de Rabobank in mei jl. stemmen op een stichting of vereniging naar keuze. Voor deze actie stelde de Rabobank Rijk van Nijmegen een deel van haar winst beschikbaar. Elke stem leverde op die manier bijna € 8,-- euro op. Elk lid had vijf stemmen te verdelen, maximaal twee per vereniging of stichting. Het Marikenhuis had een samenwerkingsverband met NGA (Next Generation Athletics) en met Stichting Perspectief in Beuningen. Het advies aan hun leden was: geef je reststemmen aan het Marikenhuis. Ons advies aan onze gasten en vrijwilligers: geef je reststem aan NGA en Stg Perspectief in Beuningen! 
Het Marikenhuis ontving op deze manier ruim 180 stemmen, goed voor 1429 euro.

Dank alle alle leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd!

Op de foto vrijwilligers van het Marikenhuis, samen met Jeannine Liebrand (2e van links) die namens de ledenraad van de Rabobank de cheque overhandigde.