info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

V.a. 8 nov |INSPIRATIECURSUS: STILSTAAN BIJ ZIN EN VERLIES

Maandag 8 november, 22 november en 6 december 2021, 13.30 – 15.30 uur | Marikenhuis | Inspiratiecursus: Stilstaan bij zin en verlies

Aanmelden kon tot uiterlijk 5 november 2021. De aanmelding is gesloten. Interesse in een volgende cursus? Stuur mail aan Lia van Aalsum, lva.leeskracht@gmail.com

Bij uitzondering open voor diverse doelgroepen. Eigen bijdrage 5,00 per bijeenkomst. Pinnen kan. 

 Het leven lijkt vaak zo vanzelfsprekend. Dat is het niet. Dit wordt vooral voelbaar wanneer je te maken krijgt met een ingrijpend verlies. Verlies van een dierbare, van gezondheid, werk of levensperspectief; dit kan je leven danig ontregelen. Vrienden, vriendinnen en professionals kunnen dan helpen, maar uiteindelijk moet je het zelf doen. De vraag naar de zin van jouw leven is dan onontkoombaar.

 Wat betekent het eigenlijk, dat ik besta? Hoe hervind ik in deze verwarrende tijden mijn weg? Voorheen vond men voor dergelijke vragen steun bij een godsdienst, maar tegenwoordig is dit vaak anders. Vaak voelen mensen wel aan dat deze diepere vragen belangrijk zijn en gaan dan op zoek naar zingeving en spiritualiteit. Maar waar zoek je dan, en waarnaar? Gaat het dan nog ergens over? Is dat niet zweverig? Of wordt alles juist plat gemaakt?

 In een sfeer van leren en nadenken, bezinning en beperkte uitwisseling verdiepen we ons in deze belangrijke, maar lastige vragen. We staan stil bij begrippen als zingeving, religie en spiritualiteit. We gaan te rade bij denkers en dichters met verschillende achtergronden. We lezen teksten en gaan daarover in gesprek, ook op de betekenis ervan voor ons eigen leven.

 Drie middagen: ernstig en licht, ter inspiratie en bemoediging. Geen lotgenotengroep, geen therapie of counseling, maar verhelderende informatie en inspirerende inzichten waar jij mee verder kunt.

Voor wie  Voor iedereen (niet alleen in relatie tot kanker!) die (nog steeds) de gevolgen van een ingrijpend verlies met zich mee draagt en - buiten, binnen of aan de rand van godsdienstige kaders - zoekt naar richtinggevende gedachten en inzichten. Minimaal vier, maximaal acht deelnemers.

 Begeleiding  Dr. Lia van Aalsum, theologe voor professionele spiritualiteit (docent, coach en spreker – geestelijk verzorger en begeleider – auteur van diverse boeken en artikelen) en gastvrouw in het Marikenhuis.