info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

3 april | INFORMATIEAVOND IN MALDEN | KANKER ... EN NU?

Van 19.00 - 21.00 uur geven hulpverleners van Gezondheidscentra Samen Gezond informatie over welke ‘zorg rond kanker’ zij vanuit hun gezondheidscentra kunnen bieden. Ook het Marikenhuis zal daarbij aanwezig zijn. 

Er zijn verschillende zorgaanbieders uit de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar aanwezig op de informatiemarkt. Zij hebben een gespecialiseerd aanbod in de zorg rond kanker, nabij of zelfs aan huis. Zij kunnen hulp en ondersteuning bieden in alle fasen van kanker; voor of tijdens de behandeling, in de nazorg of als behandeling niet meer mogelijk.

Kanker en de behandeling daarvan hebben een grote impact op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U heeft vaker klachten die gekoppeld zijn aan uw ziekteproces of de behandeling daarvan. Maar wellicht ook twijfel over het functioneren van uw eigen lichaam en angst dat u opnieuw ziek wordt nadat u genezen bent. En als genezing niet meer mogelijk is, zijn uw wensen over een levenswaardig leven heel belangrijk.

Op 3 april zijn huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, verpleegkundig consulenten, ergotherapeut, diëtist, voetzorgdeskundigen, huidtherapeut, craniotherapeuten, vrijwilligers terminale thuiszorg, psycholoog, mantelzorgondersteuners en levensvragenconsulenten aanwezig. Ook het Marikenhuis is vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

Waar  Gezondheidscentrum De Kroonsteen 1, Kloosterhof 1 in Malden.

Wanneer  Op 3 april, vanaf 18.45 uur is de inloop met koffie en thee. Na een korte gezamenlijke start kan men persoonlijk kennismaken met de verschillende organisaties. 

Voor wie  Iedereen is welkom! 

Programma:

18.45 - 19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.00 - 19.30 uur: Welkom en interview door oud­-huisarts Bert Smid en ervarings­deskundige Ans Beuming
19.30 - 21.00 uur: Informatiemarkt waarbij u in gesprek kunt gaan met onze hulp verleners en enkele aanbieders uit de regio. Maar liefst 18 verschillende organisaties presenteren zich.

Vraag de folder ‘Kanker… en nu?’ aan een van de hulpverleners van Gezondheidscentra Samen Gezond. U kunt deze ook vinden in de gezondheidscentra of kijk op www.gcsamengezond.nl bij zorgprogramma’s