info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

28 augustus | INFORMATIEBIJEENKOMST OVER (NA)ZORG BIJ KANKER

Aanvang om 19.00 uur. Het Herstel & Balans nazorg groepsprogramma helpt deelnemers om, na een intensieve periode van ziekte en behandeling, een nieuw evenwicht te vinden op verschillende levensterreinen. Daardoor kan de kwaliteit van leven een stuk verbeteren. Op 28 augustus is er een voorlichtingsavond in het Marikenhuis over het Herstel & Balans nazorg groepsprogramma.

Voor wie   De informatieavond in het Marikenhuis is bestemd voor alle geïnteresseerden, dus ook werkgevers!
U bent van harte welkom! U kunt zich hiervoor opgeven via  of bellen naar Dhr. Theo van kempen: 06-30101695. 

In Nederland hebben 750.000 mensen kanker. Dat aantal neemt in de komende jaren toe. Oorzaak: de verbeterde diagnose en behandeling en het feit dat we steeds langer leven. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die je leven fors overhoop kan halen.
Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 kankerpatiënten langdurig met klachten kampt. Het gaat vooral om lichamelijke klachten (zoals vermoeidheid, conditieverlies) en psychosociale problemen ( zich angstig en onzeker voelen, concentratieverlies, slecht slapen, etc.)

GROEPSPROGRAMMA

Herstel & Balans Nijmegen is in mei met een groep deelnemers gestart, in september start de volgende groep. De deelnemers die dit programma in juli hebben afgerond waarderen het met een 9.6!

Voor wie   Het programma is bestemd voor mannen en vrouwen (18+) die:

 • Een curatieve oncologische behandeling (bijna) hebben afgerond;

 • Na het doormaken van kanker lichamelijke ongemakken ervaren en zich nog moe, neerslachtig, angstig en onzeker voelen;

 • Moeite hebben om hun dagelijkse leven en werk weer te hervatten;

 • Last ervaren met veranderingen binnen hun sociale relaties;

 • Herkenning zoeken bij lotgenoten.

  Mogelijke hulpvragen zijn:

 • Ik wil mij graag fitter voelen, hoe krijg ik mijn conditie terug?

 • Ik voel me gespannen en onrustig. Hoe kan ik hiermee omgaan en minder last hiervan ervaren?

 • Mijn leven en die van mijn omgeving is veranderd door de kanker, hoe krijg ik weer grip op mijn leven?

 • Ik voel me nog moe en onzeker, hoe krijg ik mijn energie en zelfvertrouwen weer terug?

Programma   Het nazorg groepsprogramma bestaat uit twee onderdelen:

Gespreksbijeenkomsten: Het psycho-educatieve programma bestaat uit 8 bijeenkomsten. Thema’s zijn onder andere vermoeidheid, verwerking, omgaan met spanningen angst, de gevolgen van kanker, relaties en werk. Het programma heeft tot doel het psychosociaal functioneren te verbeteren, na de diagnose en behandeling van kanker en de sociale en maatschappelijk re- integratie te bevorderen.
Het programma vindt plaats onder begeleiding van ervaren medisch maatschappelijk werkers. Zij hebben een ruime werkervaring met het werken met kankerpatiënten, zowel individueel als in groepsverband en zijn oncologisch geschoold.

Fysieke bijeenkomsten: De lichaamstraining helpt u om uw conditie te verbeteren en om weer plezier en vertrouwen in uw lichaam te krijgen. Drie maanden lang traint u tweemaal in de week met fitnessoefeningen en groepssport. U oefent op uw eigen niveau onder begeleiding van een fysiotherapeut gespecialiseerd op oncologisch terrein.

Vergoeding   Het programma wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid deel te nemen via een vergoedingsregeling van uw werkgever, arbeidsongeschiktheidsverzekering of UWV werkbedrijf. U kunt natuurlijk ook als particulier deelnemen. De Maatschap Herstel en Balans Nijmegen heeft geen winstoogmerk!

Aanmelden   Aanmelding kan via uw werkgever of op persoonlijke titel door het aanmeldformulier in te vullen dat vermeld staat op de website: www.herstelenbalansnijmegen.nl of door een mail te sturen naar: info@herstelenbalansnijmegen.nl, we sturen u het aanmeldformulier dan digitaal toe.

Vragen
Voor aanmelding, organisatie en financiële vragen:
Dhr. Theo van Kempen, telefoonnummer: 06-30101695

Voor inhoudelijke vragen betreffende het programma:
Mw. Carla van der Sluijs, telefoonnummer: 06-11616594
Mw. Willy van der Zandt, telefoonnummer: 06-12912552

Herstel en Balans Nijmegen