info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

Agenda

LOTGENOTENCONTACT

Dinsdag 24 juli 13.30  – 15.30 uur, Marikenhuis, Slotemaker de Bruineweg 163 |  Eigen bijdrage: € 2,50 | 

Ontmoet lotgenoten die in aanraking zijn (geweest) met kanker om met elkaar uit te wisselen wat je bezighoudt.

Je kunt bijv. praten over je levensgevoel of hoe jij je leven ervaart na/met kanker. Wat je hoop of  verwachtingen zijn of juist je angsten, en welke invloed dit heeft op je dagelijks leven.

Waarom?   Om te ervaren dat je niet alleen bent en dat je elkaar kunt ondersteunen en tips geven en ook wijzer kunt worden door/met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op een gegeven moment komt er automatisch een thema naar boven waarop dieper wordt ingegaan. Zo nodig gaan we hier de keer erop mee verder. We beginnen dan ook altijd met het rondje 'Hoe is het nu?'  Ieder kan dan vertellen wat hij/zij  kwijt wil. De ervaring is dat men veel (h)erkenning vindt bij elkaar en dit gegeven maakt alles minder zwaar.

Wanneer?    Om de twee weken op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.

Voor wie?   Iedere volwassene die, op welke wijze dan ook, te maken heeft met kanker.

Aanmelding:  Per mail aan: ah.gerritsen@hotmail.com | Met vermelding 'Lotgenotencontact' en de datum.